k-xn

                   《答友人问》
窗寮鳞栉重重舍,万家青袅万家宴。
山峦连叠层层尽,千里羁旅千里念。
我是画上独钓翁,一任孤舟背江风。
君为临海曲中仙,瑶筝未响霓裳轻。
自量平常不得意,何奢此生无别期。
别时故人回时客,笑言他乡多颜色。

评论

热度(2)