k-xn

塞外归

一声鼓响刀锋寒

漫地狼烟旌旗破

直入敌营取酋首

抹血为墨书豪情


引马饮水南山下

卸甲解鞍斜阳中

夜来忽闻佳人笑

朱唇皓齿肤如雪


评论