k-xn

-临江仙.武夷行-

朝登天游下九曲,
千仞壁竹节击,
玉女不与大王归。
浅滩浮肥鳟,深潭潜卧龙。
暮谒柳堂客凄零,
潋波碧水煮茗。
今日鲜苔淹宋亭,
趁同学酒乱,把浮名偷换。

评论